Abrazivní tryskání

Základní přípravu kovových materiálů k dalšímu ošetření provádíme pomocí mobilní tryskací jednotky přímo na místě (mobilní tryskání). Standardní kvalitou je očištění povrchu na stupeň čistoty Sa 2, Sa 2,5 a Sa3 dle požadovaných parametrů tryskání a tryskacího prostředku. Předepsaný stupeň očištění je volen v souladu s požadavky následných ochranných systémů.
Preferujeme tryskání kdykoli to technické a technologické možnosti dovolují, neboť správnou volbou tryskacích prostředků zároveň dosahujeme drsnosti povrchu požadované výrobci nátěrových hmot.
Pískování kovů je nejúčinnější metodou, jak z materiálu odstranit staré nátěry nebo rez. Proto se pískování kovů doporučuje zejména před aplikací nátěrů. Bez odborného pískování kovů nelze zajistit kvalitu jejich dalšího ošetření.